Αποστολή

Αποστολή μας είναι να κινητροδοτήσουμε τους νέους ανθρώπους, ηλικίας 18-40 ετών να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στον μέγιστο βαθμό, λαμβάνοντας υπόψη το κοινό όφελος, ώστε να δημιουργήσουμε θετικές αλλαγές στην κοινωνία, στην χώρα μας, στην ανθρωπότητα.

JCI “Eνεργός Πολίτης”

When clicked, this video is loaded from YouTube servers. See our Πολιτική Απορρήτου for details.