Ιστορικό

Το JCI Hellas – Επιμελητήριο Νέων Ελλάδας ιδρύθηκε το 1984 με αρχικά Ιδρυτικά Μέλη τους :

  • Βάρσο Κωνσταντίνο
  • Παπουτσή Γεώργιο
  • Ρούσση Δημήτρη
  • Παπακωνσταντινίδη Λεωνίδα
  • Βερνίκο Νίκο
  • Παπακωνσταντοπούλου Πηνελόπη

Στη διάρκεια των 30 χρόνων έλαβαν διακρίσεις από το JCI οι:

  • Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης: 1982, 1983, 1984: T.O.Y.P North – South Cooperation (JCI PROGRAM)
  • Κωνσταντίνος Βάρσος: 1986 Nagoya Japan : JCI WORLD YOUTH SUMMIT 1986, ” WORLD PEACE “.
  • Κωνσταντίνος Βάρσος, 2010 Osaka WC: BEST SENATOR OF EUROPE AWARD