Στόχοι

Κατά τη διάρκεια του έτους σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε μια σειρά από δράσεις και εκδηλώσεις που θα σχετίζονται με δύο πολύ βασικούς τομείς που αφορούν τους νέους – και όχι μόνο – όπως της παιδείας και της υγείας.

Στον τομέα της παιδείας, οι δράσεις θα είναι κατά των γκρίκλις (greeklish), ως μια προσπάθεια διατήρησης της ελληνικής γλώσσας που θεωρείται μητέρα των γλωσσών (τουλάχιστον των ευρωπαϊκών).

Στον τομέα της υγείας, οι δράσεις μας θα αφορούν την ενημέρωση του κοινού για τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στη ζωή μας και ειδικότερα για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα υγείας.

Παράλληλα θα γίνουν διάφορες ενδιαφέρουσες ομιλίες και εκπαιδευτικά σεμινάρια.